Vizyonumuz, Misyonumuz ve Kalite Politikamız
06 Haziran 2022

         MİSYONUMUZ

 • Hasta memnuniyeti ve haklarını gözeterek,
 • Çalışanların haklarını koruyarak çağdaş bilgi ve  teknolojik olanaklar sunarak,
 • Çevre ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlılık göstererek,
 • Etik değerlere bağlı kalarak,
 •  Kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

  VİZYONUMUZ

 • Mükemmellik yolunda sürekli gelişen,
 • İnsana saygılı,
 • Personelinin çalışanı olmaktan gurur duyduğu,
 • Hastanın güvenerek ilk tercih edeceği,
 • Tıp etiği ve bilimsel kurallardan ödün vermeden,
 • Toplumda güçlü itibarı olan örnek bir hastane olmak.

  KALİTE POLİTİKALARIMIZ

 • Sağlıkta Kalite Standartlarına ve Verimlilik anlayışına uygun sağlık hizmeti sunmak,
 • Kurumumuzda ‘’Kalite Kültürü’’nün yerleşmesini ve devamını sağlamak,
 • Hedeflere ulaşmak için hizmetlerin sürekliliğini ölçmek ve iyileştirme mekanizmaları kullanmak,
 • Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği odaklı sağlık hizmeti vermek,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetini üst düzeyde tutmak,
 • Hasta ve çalışan haklarına saygılı bir kurum anlayışı içinde olmak,
 • Kurumumuza başvuran tüm hastalarımızın eşit, zamanında, adil, etkin ve verimli sağlık  hizmeti almalarını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın bilgi ve becerisini artırmaya yönelik sürekli hizmet içi eğitimler  vermek,
 • Personelin çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek,
 • Kurumumuzda uyguladığımız Risk Analiziyle, sadece gerçekleşen problemleri değil,  potansiyel problemleri gerçekleşmeden çözen bir anlayışa sahip olmak.
 • Bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli daha iyi bir hizmet  anlayışını hedeflemek,
 • Vizyonumuzdan ve ahlaki değerlerden ödün vermeden sürekli daha kaliteli bir hizmet  sunumu için çalışmak,
 • En büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğunu bilmek, fark yaratan ekipler ile çalışarak  çalışanlarımızın eğitim ve kişisel gelişimine sürekli yatırım yapmaktır,
 • Hastanemizin amaçlarına ve amaçları doğrultusunda oluşturulan stratejik hedeflere uygunluğu için çalışmak,
 • Kalite hedeflerimizin oluşturulması ve düzenli olarak gözden geçirilmesi için çalışmak,
 • Kalite yönetim sisteminin şartlarının yerine getirilmesini ve sürekliliğin sağlanması için  çalışmak,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

 

Revizyon01: Yıllıkgüncellemeyapılmıştır.

 

HAZIRLAYAN

KONTROLEDEN

ONAYLAYAN

KaliteBirimi

KaliteDirektörü

Başhekim