Vizyonumuz, Misyonumuz ve Kalite Politikamız
18 Mart 2020


MİSYONUMUZ

 • Hasta memnuniyeti ve haklarını gözeterek,
 • Çalışanların haklarını koruyarak çağdaş bilgi ve  teknolojik olanaklar sunarak,
 • Çevre ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlılık göstererek,
 • Etik değerlere bağlı kalarak,
 • Kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

 

VİZYONUMUZ

 • Mükemmellik yolunda sürekli gelişen,
 • İnsana saygılı,
 • Personelinin çalışanı olmaktan gurur duyduğu,
 • Hastanın güvenerek ilk tercih edeceği,
 • Tıp etiği ve bilimsel kurallardan ödün vermeden,
 • Toplumda güçlü itibarı olan örnek bir hastane olmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kalite uygulamaları çerçevesinde kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak.
 • Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek.
 • Sistemi sürekli gözden geçirmek, geliştirmek ve iyileştirmek.
 • Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin
  sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle personel niteliği yükseltilerek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak.
 • Personelin çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek.
 • Hizmet sunumundaki görevlilere, kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimsetmek.
 • Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek.
 • Personelin katılımı sağlanarak ekip ruhu oluşturacak planlama ve uygulamalar gerçekleştirmek.
 • Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlayarak iş tatminini göz önünde bulundurmak.