Kalite Politikamız
23 Haziran 2020

Kalite Politikamız

Yasal esaslar ve standartlar doğrultusunda;

1.Güvenilir, ekonomik, hızlı, modern teknoloji ile desteklenen, kaliteli sağlık hizmetini sunmayı,

2.Tıp ve uygarlık etiği kurallarına uymayı,

3.Hasta ve yakınlarının haklarını korumayı, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak hasta memnuniyetini sağlamayı,

4.Çalışanlarımızın desteğini, katılımını ve memnuniyetini sağlamayı,

5.Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,

6.Kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirip, geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.