Kurumsal Amaç Hedef ve Eylem Planı
05 Ocak 2022


AMAÇ

HEDEF

FAALİYET

PLAN

HEDEF SORUMLUSU

TERMİN

 

Sağlığın 4 Temel İlkesi

 

1. Etkinlik (Kanıta Dayalı Tıp)

Koruyucu tedaviyi önplanda tutarak sağlık sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek

 

Sağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak.

Hastanenin kalite standartlarına uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmesi.

Öz değerlendirme yapmak

Kalite Yönetim Birimi

Ocak 2022 -
Aralık 2022

Sağlık verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacak mekanizmaları güçlendirilmesi (şifreleme sistemi, kullanıcı kontrolü, eğitimler, logların takibi, gizlilik sözleşmesi vb.)

-HBYS kullanıcılarının kontrolünün yapılıp kayıt altına alınması,

-Veri gizliliği ile ilgili eğitimler düzenlemek,

-HBYS firması ile gizllilik sözleşmesi imzalamak.

Bilgi Yönetimi Birimi

Ocak 2022 -
Aralık 2022

Koruyucu sağlık uygulamalarını benimsetmek ve uygulamak.

Hastalarımıza koruyucu sağlık uygulamalaı ile ilgili eğitimler verilmesi

Her yıl eğitim planı içerisinde yer alan konnular

Eğitim Komitesi

Ocak 2022 -
Aralık 2022

2. Verimlilik: Kalite standartlarına uygun çalışma şartlarını sağlamak, profesonelleşmeyi sağlamak.

Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Sağlık tesisinin fiziksel yapısı ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi (yangına karşı alınacak önlemler, bilgi güvenliği ile ilgili alınacak önlemler vb.)

-Acil durum ve afet yönetimine yönelik yılda 1 kez eğitim vermek,

-Acil durum ve afet yönetimine ilişkin yılda 1 kez tatbikat yapmak (beyaz kod, mavi kod, kırmızı kod)

-Bilgi güvenliği konusunda yılda 1 kez çalışanlara eğitim vermek.

Acil Durum Afet Komisyonu

Ocak 2022 -
Aralık 2022

Sağlık tesisinin enerji ve su kesilmesinde alternatif çözümler üretilmesi.

Acil ve arıza durumlarında 6 bin litre kapasiteli su deposu ve 400 kilowatt lık jenaratör bulunmaktadır.

Teknik Birim Sorumlusu

Ocak 2022 - Aralık 2022

3. Hakkaniyet (Temel Sağlık Hukuku):Hasta çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak

-Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti arttırmak,

-Hasta ve çalışan memnuniyet oranı min. %90 ın üzerine çıkmak.

Sağlık çalışanlarının hastalara uygun ve anlaşılır bilgi vermesini sağlayacak kurum içi mekanların sağlanması ve kurum kültürünün oluşturulması,

-Anket, web sayfamız, öneri kutusu gibi uygulamaların daha aktif kullanılması.

-Anket değerlendirme komisyonu tarafından anketlerin değerlendirilmesi ve uygunsuzluk durumunda düzenltivi-önleyici faaliyet başlatmak.

-Hastane personeli memnuniyetini arttıracak etkinlik düzenlemek.

Anket Sorumlusu

Hasta anketleri her ay, çalışan anketleri 6 ayda bir

Bedensel ve zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızın tedavilerini gerçekleştirebilmek.

Bedensel ve zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızın anestezi altında tedavilerinin yapılması.

Başvuru sayısına göre hastalarımızın tedavi ve bakımlarını sağlamak ve sürdürmek.

Hastane Yönetimi

Ocak 2022 -
Aralık 2022

4. İhsaniyet (Hizmet Kalitesini Arttırmak): İnsanlara uygun, etkili, erişebilir ve etkin sağlık hizmeti sunmak

Bedensel ve zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetine daha kolay erişimini sağlamak

Hizmet mekanlarının engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara göre kurumumuz düzenlemiştir.

Engelliler için WC bulunmaktadır. Engelliler yönelik poliklinik ve acil girişinde eğimli geçiş yolu bulunmaktadır.

Tesis Birim Sorumlusu

Her ay

 

Yaşlı ve evde bakıma ihtiyacı olan hastalarımıza ulaşabilmek

Evde bakım hizmetlerinin hizmet kalitesini arttıracak şekilde verilmesi.

Haftada iki defa Evde bakim hizmetleri ekibi ile talep doğrultusunda tedavilerin yapılmasını sağlamak.

Evde Hakim Birimi

Haftada 2 kez