Ameliyathane
02 Mart 2023


Kirli alan, yarı steril alan ve steril alan olmak üzere 3 bölümden oluşan Ameliyathanemiz, bir kısmı geçici görevlendirmeyle olmak üzre 3 cerrah, 1 anestezi uzmanı, 4 scrup hemşire ve 1 temizlik personeliyle aktif olarak hizmet vermektedir.  

1 adet ameliyat masasına sahip olan ameliyathanemiz aylık ortalama 60 vaka alınabilecek kapasitededir.