Görüntüleme Merkezi
26 Mayıs 2022

Cihaz Adı

Adet

Açıklama

Tomografi Cihazı
 1 Demirbaş Cihaz

Röntgen Cihazı

1

Demirbaş Cihaz