Prosedürler
10 Mart 2022

1. ARŞİV HİZMETLERİ
ARŞ.PR.01 TIBBİ ARŞİV BİRİMİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.docx

2. ATIK YÖNETİMİ
AY.PR.01 ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.docx

3. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
BG.PR.01 GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ.docx
BG.PR.02 BİLGİ GÜVENLİĞİ DİSİPLİN PROSEDÜRÜ.docx
BG.PR.03 TAŞINABİLİR ORTAM YÖNETİM PROSEDÜRÜ.docx
BG.PR.04 BİLGİ GÜVENLIGI İHLAL OLAYLARI PROSEDÜRÜ.docx
BG.PR.05 KULLANICI HESAPLARININ TANITILMASI, GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTAL PROSEDÜRÜ.docx
BG.PR.06 İNTERNET VE ELEKTRONİK POSTA KULLANMA PROSEDÜRÜ.docx
BG.PR.07 İŞE BAŞLAMA VE İŞTEN AYRILMA SÜRECİ PROSEDÜRÜ.docx
BG.PR.08 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMNİN BİLGİ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ.docx
BG.PR.09 YEDEKLEME PROSEDÜRÜ.docx

4. BİYOKİMYA HİZMETLERİ

BL.PR.01 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.docx

5. GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
GH.PR.01 RADYOLOJİK İŞLEME AİT ÇEKİM PROTOKOLÜ.docx

6. HASTA BAKIMI

HB.PR.01 ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARINA UYGULANACAK BAKIM SÜREÇLERİ PROSEDÜRÜ.docx
HB.PR.02 HASTA BAKIMINA İLİŞKİN SÜREÇLERE YÖNELİK PROSEDÜR.docx

7. İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

İO.PR.01 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ.docx

8.MEDİKAL CİHAZ YÖNETİMİ

MC.PR.01 BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIRLARIN ARIZA BİLDİRİM VE MÜDAHALE SÜREÇ PROSEDÜRÜ.docx
MC.PR.02 DAYANIKLI TAŞINIRLARIN HEK'E AYRILMASI PROSEDÜRÜ.docx

9. KBRN 

KBRN.PR.01 KBRN TEHLİKELİ MADDELERDEN KORUNMA PROSEDÜRÜ.docx

10. KURUMSAL HİZMETLER 

KU.PR.01 KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ PROSEDÜRÜ.docx

11. RİSK YÖNETİMİ

RY.PR.02 RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ PROSEDÜRÜ.docx

12. İLAÇ YÖNETİMİ

İY.PR.01 İLAÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ.docx
İY.PR.02 İLAÇ ATIKLARI VE MİADI DOLAN İLAÇLARIN İMHASI PROSEDÜRÜ.docx


13. MUTFAK

MUT.PR.01 YEMEKHANE İŞLEYİŞ VE YEMEK HAZIRLANMASI PROSEDÜRÜ.docx