Komiteler
13 Haziran 2022

EĞİTİM KOMİTESİ

 

Başkan

Hemş. Deniz ÖZER

Eğitim Hemşiresi

 

Komite Sekreteri

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

Üye

Hemş. Ömer GÜNEŞ

Yatan Hasta Servisi Sorumlu Hemşiresi

 

Üye

Ebe Seher CERAN

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

 

Komite Sekreteri

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Üye

Hacı GEYİK

Teknik Hizmetler birim Sorumlusu

 

Üye

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

Üye

Diyetisyen Buğra ÖNEM

Kalite Direktörü

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Başkan

Dara OKTAR

Radyoloji Ünitesi Birim Sorumlusu

 

Komite Sekreteri

Hemş. Deniz ÖZER

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

 

Üye

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Üye

Diyetisyen Buğra ÖNEM

Kalite Direktörü

 

RİSK YÖNETİMİ KOMİTESİ

 

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

 

Komite Sekreteri

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Üye

Diyetisyen Buğra ÖNEM

Kalite Direktörü

 

Üye

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

Üye

Hacı GEYİK

Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

 

Komite Sekreteri

Uzm.Dr. Gökselin BELELİ YAŞAR

Acil Tıp Uzmanı

 

Üye

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Üye

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

Üye

Diyetisyen Buğra ÖNEM

Kalite Direktörü

 

Üye

Ebe Seher CERAN

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

 

ATIK YÖNETİMİ KOMİTESİ

 

Başkan

Diyetisyen Buğra ÖNEM

Kalite Direktörü

 

Komite Sekreteri

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Üye

Ebe Seher CERAN

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

 

Üye

Hemş. Sibel USLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

VERİMLİLİK KOMİTESİ

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

Komite Sekreteri

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Üye

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

Üye

Diyetisyen Buğra ÖNEM

Kalite Direktörü

Üye

Leyla TORAMAN

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Üye

Rıdvan DAYAN

Satın Alma Birim Sorumlusu

ENFEKSİYON ve TEMİZLİK KONTROL KOMİTESİ

 

Başkan

Uzm.Dr. Dilan ECE

Dahiliye Uzmanı

 

Komite Sekreteri

Hemş. Sibel USLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

Üye

Hemş. Deniz ÖZER

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

 

Üye

Hemş. Ömer GÜNEŞ

Yatan Hasta Servisi Sorumlu Hemşiresi

 

Üye

Ebe Seher CERAN

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

 

BEBEK DOSTU HASTANE KOMİTESİ

 

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

 

Komite Sekreteri

Pınar ARARAT

Doğumhane Sorumlu Ebesi

 

Üye

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

Üye

Diyetisyen Buğra ÖNEM

Kalite Direktörü

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

 

Komite Sekreteri

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Üye

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

Üye

Diyetisyen Buğra ÖNEM

Kalite Direktörü

 

Üye

Hemş. Sibel USLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

HASTA HAKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

 

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

 

Komite Sekreteri

Diyetisyen Buğra ÖNEM

Kalite Direktörü

 

Üye

Ebe Seher CERAN

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

 

Üye

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

DURUM TESPİT ARAŞTIRMA KOMİTESİ

 

Başkan

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Komite Sekreteri

Hacı GEYİK

Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu

 

Üye

Osman GÜNEŞ

Teknik Hizmetler Görevlisi

 

Üye

Diyetisyen Buğra ÖNEM

Kalite Direktörü

 

KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 

Başkan

Uzm.Dr. Dilan ECE

Dahiliye Uzmanı

 

Komite Sekreteri

Hem. Aysel ÇATAK

Kan Transfüzyon Hemşiresi

 

Üye

Hem. Gülsemin ERBOĞA

Kan Transfüzyon Hemşiresi

 

Üye

Hemş. Deniz ÖZER

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

 

KULLANIM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

Üye

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Üye

Uzm.Dr. Dilan ECE

İç Hastalıkları Uzmanı

Üye

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

Üye

İrfan CAN

Eczane ve Tıbbi Sarf Sorumlusu

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYONU

 

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

 

Üye

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Üye

Rıdvan DAYAN

Satın Alma Birim Sorumlusu

 

Üye

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

Üye

Leyla TORAMAN

Materyovijilans Sorumlusu

 

Üye

İrfan CAN

Eczane ve Tıbbi Sarf Sorumlusu

 

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

Üye

Diyetisyen Buğra ÖNEM

Kalite Direktörü

Üye

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Üye

Uzm. Dr. Dilan ECE

İç Hastalıkları Uzmanı

Üye

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

Üye

Abdurrahman BİLİCANOĞLU

Bilgi Yönetimi Birim Sorumlusu

HEK KOMİSYONU

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

Üye

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Üye

Rıdvan DAYAN

Satın Alma Birim Sorumlusu

Üye

Hemş. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

Üye

Leyla TORAMAN

Materyovijilans Sorumlusu

Üye

Hemş. İrfan CAN

Eczane ve Tıbbi Sarf Sorumlusu

HASTANE PANDEMİ KOMİSYONU

Başkan

Uzm.Dr. Fatma Rahmet YILDIRIMER

Başhekim

Üye

Uzm.Dr. Dilan ECE

Dahiliye Uzmanı

Üye

Uzm.Dr. Gökselin BELELİ YAŞAR

Acil Tıp Uzmanı

Üye

Hem. Abdulsıtar IŞIK

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

Üye

Hemş. Sibel USLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Üye

Hemş. Ömer GÜNEŞ

Yatan Hasta Servis Sorumlusu

Üye

Ebe Seher CERAN

Acil Servis Birim Sorumlusu

İLAÇ VE TIBBİ SARF İMHA KOMİSYONU

 

Başkan

Uzm.Dr. Gökselin BELELİ YAŞAR

Acil Tıp Uzmanı

 

Üye

Eşref KALKAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Üye

İrfan CAN

Eczane ve Tıbbi Sarf Sorumlusu