Rıza Belgeleri
08 Nisan 2022


HD.RB.01 YATAN HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.02 ENJEKSİYON RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.03 KÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİMLER RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.04 ANESTEZİ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.05 ADENOTONSİLLEKTOMİ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.06 SEPTUM DEVİASYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.07 KEPÇE KULAK AMELİYATI RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.08 ADENOİDEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.09 RİNOPLASTİ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.10 HALLUKS VALGUS AMELİYATI RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.11 GANGLİON KİST EKSİZYON AMELİYATI RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.12 TIRNAK BATMASI AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.13 YUMUŞAK DOKU AMELİYATI RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.14 TANISAL RAHİM İÇİ GİRİŞİM ( KÜRETAJ) RB.docx
HD.RB.15 İNGUİNAL HERNİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.16 FLEP OPERASYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.17 DEFORMİTE DÜZELTME AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.18 EL KIRIKLARI AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.19 KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.20 AKUT APANDİSİT AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.21 GÖZ KAPAĞI CERRAHİSİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.22 AKUT BATIN AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.23 VARİKOSELEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.24 BASİT NEFREKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.25 BASİT ORŞİEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.26 BİLATERAL SUBKAPSÜLER ORŞİEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.27 EPİDİDİM KİSTİ-KORDON KİSTİ EKSİZYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.28 GENİTAL SİĞİL (KONDİLOM) EKSİZYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.29 HİDROSELEKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.30 HİPOSPADİAS ONARIMI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.31 KARÜNKÜL EKSİZYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.32 ORŞİOPEKSİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.33 PARSİYEL NEFREKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.34 PENİL FRAKTÜR ONARIMI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.35 PENİL KURVATÜR DÜZELTİLMESİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.36 PERKUTAN SUPRAPUBİK SİSTOSTOMİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.37 PERKÜTAN NEFROSTOMİ TÜPÜ TAKILMASI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.38 PROSTAT TRUS BİYOPSİ VE SATURASYON BİYOPSİSİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.39 RADİKAL NEFREKTOMİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.40 RADİKAL ORŞİEKTOMİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.41 SİSTOLİTOTOMİ (AÇIK MESANE TAŞI AMELİYATI) BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.42 SKROTAL APSE DRENAJI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.43 TESTİS DETORSİYONU BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.44 ÜRETEROLİTOTOMİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.45 SÜNNET AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.46 HEMOROİD AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.47 PİLONİDAL SİNÜS AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ - Kopya.docx
HD.RB.48 KISITLAMA ALTINA ALINAN HASTALARIN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ - Kopya.docx
HD.RB.49 PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP) MUAYENESİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.50 KEMİK GREFTİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.51 AYAK KEMİĞİ KIRIĞI AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.52 SEZARYEN AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.53 NORMAL VE MÜDAHALELİ VAJİNAL DOĞUM BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.54 GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.55 DIŞ GEBELİK TIBBI TEDAVİSİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.56 DIŞ GEBELİK AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.57 RAHİM İÇ ARAÇ UYGULAMASI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.58 GEBE VEYA GEBELİK ŞÜPHESİ OLAN HASTAYA RADYOLOJİ UYGULAMASI İÇİN RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.59 TETİK PARMAK (TRIGGER FINGER) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.60 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI GENEL BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.61 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ TETKİKİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.62 KONTRASTLI TETKİK HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.63 AYAK PARMAK AÇIK KIRIKLARI AMELİYATI RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.64 DOKUDAN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI İŞLEMİ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.65 DOKU GREFTİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.66 KARPAL TÜNELDE NERVUS MEDİANUS AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.67 İMPLANT (PLAK,VİDA,TEL,ÇİVİ) ÇIKARILMASI AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.68 HUMERUS CİSİM KIRIKLARI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.69 DAMAR SİNİR TENDON ONARIMI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.70 TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ (DİZ PROTEZİ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.71 RADİUS DİSTAL UÇ KIRIĞI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.docx