Hastane Refakatçı Politikası
18 Mart 2020

Refakatçı Kuralları

1-Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 

2-Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur. 

3-Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz. 

4-Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler. 

5-Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 

6-Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler. 

7-Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 

8-Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 

9-Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 

10-Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar. 

11-Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir. 

12-Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir. 

13-Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir. 

14-Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

15-Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler. 

16-Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir. 

LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ. 

ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.